مهندسی و اجرای ترمیم سازه های بتنی کد مطلب : 149 | لینک : http://clinicbeton.ir/show/?id=149

مهندسی و اجرای ترمیم سازه های بتنی

منتشر شده در: کلینیک بتن ایران :: خدمات مهندسی بتن

هر سازه بتنی در طول مراحل ساخت و بهره برداری می تواند به علل مختلف دچار نقص کیفی در بتن گردد. شرکت کلینیک بتن ایران در این خصوص خدمات خود را ارائه می دهد.

 

مهندسی و اجرای ترمیم سازه های بتنی

هر سازه بتنی در طول مراحل ساخت و بهره برداری می تواند به علل مختلف مانند خوردگی آرماتور ها ، نفوذ آب ، حمله سولفات و کلر ها ، کربناتاسیون ، قلیایی بتن ، اشتبا هات طراحی و بارگذاری ، حوادث ، ترک های ناشی ازجمع شدگی و عدم کیورینگ و نگهداری مناسب ، عدم اجرای نامناسب بتن ، عدم کیفیت لازم طرح اختلاط ، عدم فراهم بودن شرایط مناسب بتن ریزی و ... دچار نقص کیفی در بتن گردد که باعث تحلیل عضو بتنی کاهش شدید دوام و مقاومت بتن و حتی از بین ر فتن دائمی عضو می گردد.

از سوی دیگر بدیهیست که هر گونه ترمیم و تعمیر اصولی و کارآمد بتن نیازمند تشخیص کارشناسی عوامل ایجاد کننده نقص و تشریح نیاز های مورد نظر از ترمیم می باشد که این امر به نوبه خود نیازمند احاطه کامل کارشناسان به مصالح متنوع ترمیمی چه از نظر ساختار و چه از منظر کاربرد و اجرا می باشد . چراکه عدم رعایت اصول و مراحل ترمیم بتن می تواند باعث تشدید آسیب ها ، تحمیل هزینه های مضاعف و کاهش بیش از پیش کیفیت عضو و کاربری آن می شود . از این رو پر واضح است که یک عملیات ترمیم اصولی ، با کیفیت و با دوام ، در تعامل با مجموعه ای از دانش های فنی وتجربه اجرایی مورد نیاز انجام پذیر است .

بدین جهت کلینیک بتن ایران با در اختیار داشتن کادر تخصصی کارشناسی و اجرایی با تجربه ، نسبت به ارائه این خدمات تخصصی بتن به پروژه های مختلف در سطح کشور اقدام نموده است.

کلینیک بتن ایران - clinicbeton.ir
http://clinicbeton.ir/show/?id=149